Kunst kan een verschil maken!

Al meer dan 25 jaar zamelt de Kunstacademie Beeld jaarlijks geld in voor Maranghada in India. 

 

Het is ondertussen een mooie traditie. Het begon met een Foster Parents project, opgezet door collega Hugo Mondelaers. Hijzelf ‘adopteerde’ een meisje: Veronica Tuti. Een tweede meisje: Mariam Hans werd toen geadopteerd door de klas van Hugo. De leerlingen verkochten jaar na jaar een zelfgemaakte kunstkalender voor hun adoptiedochter. 

Een mogelijkheid voor de meisjes uit de zeer arme regio's in India om te studeren en aan een toekomst te bouwen is er niet altijd, maar voor hen hebben zij het verschil kunnen maken!  Alleen een goede opleiding en werkgerichte vaardigheden kunnen de cyclus van armoede, mensenhandel en kinderarbeid doorbreken.  

 

Ondertussen zijn Mariam en Veronica volwassen geworden en hebben zij een diploma. Maar het dorp blijft arm en de kansen van de kinderen beperkt. Op vraag van de zusters Ursulinen van Tildonk (want zij zorgen voor de coördinatie van de giften) ondersteunen we voortaan het dorp van de meisjes mee. Meerbepaald het meisjesinternaat aldaar. Onderwijs voor meisjes is nog steeds niet vanzelfsprekend. Mede met onze steun is dit meisjesinternaat ondertussen kunnen groeien en zijn er steeds meer bedden en betere voorzieningen.   

 

In 2013  beschreef zuster Julia George in een dankbrief aan onze school de situatie in Maranghada heel duidelijk:

“Maranghada ligt in het Khunti-district. Dit gebied wordt gedomineerd door de Munda-stam, één van de stammen van Jharkhand en tevens de minst ontwikkelde stam. De meeste van onze studenten zijn de eerste  generatie om naar school te gaan. Ze leren Hindi te spreken op school. Omdat ouders ongeschoold zijn, motiveren ze de kinderen niet om te studeren. In plaats daarvan moeten de kinderen meehelpen met kleine winst door taken te doen zoals het weiden van het vee, huishoudelijk werk doen, werken in de tuin of op het veld, enz. 

Gebrek aan opleiding en werkgeoriënteerde vaardigheden zijn een echte hindernis voor hun vooruitgang. Elk gezin heeft een klein stuk grond om te verbouwen. De producten zijn echter niet voldoende om een ​​gezin van 5 te onderhouden. Tijdens de magere maanden migreren de ouders naar andere staten op zoek naar werk. Kinderen worden dan thuis alleen gelaten. Ze worden blootgesteld aan sociaal kwaad, zoals het verhandelen van minderjarige meisjes, kinderarbeid en kindermishandeling. De meisjes voelen zich aangetrokken tot de glamour van de metropolen en er zijn agenten die zich bezighouden met het verhandelen van deze onschuldige meisjes. Veel ouders of familieleden moedigen deze handel ook aan vanwege de armoede. Alleen een goede opleiding en werkgerichte vaardigheden kunnen de cyclus van armoede, mensenhandel en kinderarbeid doorbreken. In de school wordt hen Hindi, Engels, Wiskunde en sociale wetenschappen onderwezen. Bovendien hebben ze co-curriculaire activiteiten. Deze kinderen krijgen weinig ondersteuning thuis, ze zijn erg weinig gemotiveerd. We maken ouders en leerlingen bewust van het belang van opvoeding.”

 

De meisjes kunnen er degelijk onderwijs genieten en dromen van een toekomst. En wat bijzonder is, Mariam geeft ondertussen zelf ook les. Reden te meer voor ons om dit project te blijven steunen.

 

Kalenders zijn de laatste jaren wat minder populair, dus gingen we op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Met wel telkens één heel belangrijk uitgangspunt: het moet vanuit het engagement en de creativiteit  van de leerlingen ontstaan. Of hoe kunst ook een steentje kan bijdragen aan een betere wereld.  

 

We zijn blij en trots dat wij met onze kunst toch een verschil kunnen maken voor het meisjesinternaat in Maranghada. Wij zijn vastberaden om ons te blijven inzetten voor deze school om zo haar toekomst en die van de kinderen te kunnen blijven garanderen.

 

Opbrengsten, foto’s en dankbrieven worden steeds in de school uitgehangen en kan je ook terugvinden op de website. 

 

Dominik Martin